ENGELLİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

Engelli Çalışma Grubunun 6 Ekim 2017 tarihli toplantısı Kurulumuzda gerçekleştirildi. Gündemdeki diğer maddelerin yanı sıra yükseköğretim engelli eylem planı tartışıldı. Engelsiz erişim kültürünün yaygınlaştırılması ve Otizm Spektrum Bozukluğu ile ilgili konuların da görüşüldüğü toplantıda Ulusal Ajans Yükseköğretim Koordinatörü Hür GÜLDÜ, engelli öğrencilerin ERASMUS Hareketliliğine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda Türkiye'nin ulusal hedeflerine paralel olarak engelli öğrencilerin ERASMUS Hareketliliği katılımına yönelik hedeflerinin olduğunu; bu hedeflerin 2018 yılı için %1, 2020 yılı sonuna kadar ise %2 olarak belirlendiğini, bu hedeflere ulaşmak için çeşitli araçlardan birinin engelli öğrencilerin başvurularında +10 puan uygulaması bir diğerinin ise ek hibe desteği ya da özel ihtiyaç desteği olduğunu bildirilmiştir.

Hâlihazırda 168 eğitim kurumunun yükseköğretim hareketliliğinde bulunulabilmesi için gerekli olan ECHE belgesine (yükseköğrenim için ERASMUS beyannamesine) sahip olduğunu, bu belgeyle de yükseköğretim kurumlarının katılımcılara eşit imkânlar sunmayı taahhüt ettiğini, bir taraftan belgenin getirdiği yükümlülükler diğer taraftan Ulusal Ajans'ın hedeflerinin olmasına rağmen son 3 yıla bakıldığında bu hedeflerin gerçekleşemediğini ifade ederek bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çeşitli önerilerde bulunuldu.