​​​​EXCEL FORMLARI​

​BODSİS'in aktif olacağı süreye kadar ilgili birimlerinizce gerekliği hazırlığın yapılabilmesi için geçmiş senelerde kullanılan excel formları duyuru ekinde yer almaktadır. Söz konusu excel formları ön çalışmalarınız için gönderilmekte olup asıl başvuru BODSİS üzerinden tamamlanacaktır.

Fakülte Eğitimde Erişim Madde​leri

Fakülte Mekanda Erişim Maddeleri

Fakülte Sosyo-Kültürelde Erişim Maddeleri

Kampüs Mekanda Erişim Maddeleri

Kampüs Sosyo-Kültürelde Erişim Maddeleri