​​TOPLANTILAR​

YÖK'te Düzenlenen "Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı"nda Gerçekleştirilen Sunumlar 15 Mayıs 2019

Engellilere Yönelik Çalışmalar

(Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ)

Önlisans ve Lisans Programlarına Örnekler

(Prof.Dr. Esra MACAROĞLU AKGÜL)

Lisansüstü Programlar

(Doç.Dr. Mehmet YANARDAĞ)

Farklı Programların Otizm Spektrum Bozukluğu ve Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Bireylere Uyarlanması

(Prof.Dr. Tevhide KARGIN)

Farklı Programların Görme Engelli Bireylere Uyarlanması

(Uzman Psikolog Özden ÖZ USLU)

Farklı Programların İşitme Engelli Bireylere Uyarlanması

​(Dr.Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI)

YÖK'te Düzenlenen "Engelsiz Eğitim Çalıştayı"nda Gerçekleştirilen Sunumlar 15 Mayıs 2018

Açık ve Örgün Eğitimde Engelsiz Eğitim
(Prof. Dr. İbrahim Halil DİKEN, Anadolu Üniversitesi)

Engelsiz Sınavlar
(Belma ATAK, ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanı)

Ortaöğretimde Engelsiz Eğitim ve Yenilikler
(Seyfettin TORAMAN, MEB Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı)

Engelli Bireylerin Aileleri, İletişim Sorunları ve Beklentiler
(Prof.Dr. Mehmet AK, Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Öğrenme Güçlüğü Olanlarda Engelsiz Eğitim
(Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Otizm Spektrum Bozukluğunda Engelsiz Eğitim
(Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi- SOBE Eğitim Danışmanı)

Duyusal Yetersizlikte Engelsiz Eğitim
(Doç. Dr. Banu ARSLANTEKİN, Gazi Üniversitesi)

Bedensel Engelliler için Tedavide Yenilikler ve Yardımcı Cihazlar
(Doç.Dr. Müyesser OKUMUŞ, Kırıkkale Üniversitesi)

Görme Engelliler için Tedavide Yenilikler ve Yardımcı Cihazlar
(Prof.Dr. Şefay Aysun İDİL, Ankara Üniversitesi)

İşitme Engelliler için Tedavide Yenilikler ve Yardımcı Cihazlar
(Doç.Dr. Hakan TUTAR, Gazi Üniversitesi)

YÖK'te Düzenlenen "Engelsiz Erişim Çalıştayı"nda Gerçekleştirilen Sunumlar 2 Mayıs 2017

Toplantıda yapılan sunular aşağıdadır:

Erişilebilirlik Konusunda Ülkemizdeki Gelişmeler ve Yasal Düzenlemeler
(İshak ÇİFTÇİ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

Hacettepe Üniversitesi Örneği
(Prof.Dr. Meltem YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
(Prof.Dr. Ozan BAHAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi)

Boğaziçi Üniversitesi Örneği
(Doç.Dr. Hande SART, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Mersin Üniversitesi Örneği
(Ayhan GÖKMEN, Mersin Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi)

Erişilebilirlik konusunda engelli bireylerin beklentileri
(Emre TAŞGIN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği)

Erişilebilirlik konusunda engelli bireylerin beklentileri
(Alparslan TEMEN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği)

"Engelsiz Erişim Engelsiz Eğitim"
(Doç.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Açık alanlarda ve iç mekânlarda erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik yükseköğretim kurumlarının yasal yükümlülükleri ve yapması Gerekenler
(Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkan Vekili)

Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi “Güçlü Bir Gençlik için Tartışıyoruz" Paneli- 22 Şubat 2017

Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi üniversite öğrencilerinin okuldan işe geçiş sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından sunulan fırsatlarla ilgili farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Projenin hedef kitlesi; yoksul veya yoksulluk riski taşıyan, engelli, sosyal içerme önceliği kapsamında yer alan dezavantajlı gruplara dahil olan öğre3ncileri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelerin öğrenci işleri personelidir. "Güçlü Bir Gençlik için Tartışıyoruz Paneli"nde Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi öğrenci temsilcileri kariyer planları ve iş yaşamına geçişte karşılaşılan güçlükler konularında söz almış ve kendilerine yöneltilen soruları cevaplamışlardır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) Toplantısı – 7 Mart 2017

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonunda otizmli bireylerin ve otizmli bireye sahip ailelerin artan ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak ve yaşam kalitelerini artırmak, sistemli ve nitelikli bakım hizmetlerinin sunulabilmesini sağlanmak amacıyla hazırlanmış ve 3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Toplantıda eylem planında yer alan ilgili tüm kurum ve kuruluşların otizm konusundaki yükümlülüklerinin ve işbirliğinin belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere sorulu kurumlar bir araya getirilmiştir. Eylem planında iki madde Başkanlığımız sorumluluğunda yer almakta olup, söz konusu maddelerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Engelsiz Üniversite Birimlerinin Yapılandırılması ve İşleyişi Toplantısı - 17 Mayıs 2010

Yükseköğretim Kurulu "Özürlü Öğrenci Komisyonu" tarafından organize edilen "Engelsiz Üniversite Birimlerinin Yapılandırılması ve İşleyişi Toplantısı" 17 Mayıs 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantı detayları için tıklayınız.​