​​​​​HAKKIMIZDA​

Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereğince, Kurulumuz tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve  Koordinasyon Yönetmeliği" 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrası 03/01/2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Engelli Öğrenci Komisyonu kurulmuştur.

Bu komisyonda;

 • Prof. Dr. Arif BİLGİN YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü

 • ​​Prof. Dr. Müyesser ARAS (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi) (Koordinatör)
 • Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü)
 • Prof. Dr. Cevriye ERGÜL (Ankara Üniversitesi,​ Eğitim Bilimleri Fakültesi)
 • Prof. Dr. Meltem YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Prof. Dr. Muhammed Nadir YALÇIN (Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ufuk ERGÜN (Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
 • Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
 • Prof. Dr. Hakan TUTAR (Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
 • Prof. Dr. Murat İlhan ATAGÜN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
 • Doç. Dr. Selma TURAL HESAPÇIOĞLU (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
 • Prof. Dr. Pınar ŞAFAK (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi)
 • Doç. Dr. Bahtiyar MAKAROĞLU (Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi)​
 • Doç. Dr. Hatice Nilay KAYHAN (Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

 • Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
 • Sinem ÇAKMAK (Ankara Üniversitesi, Engelli Öğrenci Temsilcisi)
 • ​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

​Enge​lli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

 • Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi

görev almaktadır.